Stadslab Rotterdam - Labs

Labs

Stadslab Rotterdam bestaat uit een aantal labs. De drie pijlers van het lab zijn (1) meten: sensortechnologie voor het meten en detecteren van verschillende signalen; (2) weten: verzamelen, verwerken en presenteren van data; en (3) doen: digitale fabricagetechnologieen voor het vervaardigen van een breed scala aan prototypes - (bijna) alle dingen die een fablab kan produceren.

(1) Sensorlab

Steeds meer apparaten om ons heen zijn uitgerust met sensoren, die vanalles meten. In Stadslab Rotterdam werken we met diverse (vaak open source) sensoren en netwerk applicaties om verschillende dingen te meten en detecteren. Hier kun je werken met microcontrollers als Arduino en Raspberry Pi. Maar je kunt ook spelen met elektronica met behulp van MakeyMakey, LittleBITS of de microbit. Hierbij is voor ons iedereen een programmeur, en helpen we je graag jouw talent in elektronica ontdekken.

(2) Datalab

Het Datalab opereerde voorheen als Open Data Lab, waarin werd gewerkt aan het ontsluiten van en experimenteren met (open) data, en zit nu in een transitie naar Human-Centered Data-lab. Het datalab van Stadslab Rotterdam heeft als doel: “Making Human-Centered Sense of Data”. De fysieke verschijningsvorm van het Human-Centered Data-Lab krijgt de gestalte van een Visual Hub. Doel is om interactieve data showcases overal in het CMI-gebouw toegankelijk te maken, zowel in de klassieke klassikale omgeving als ook binnen de lab-setting van het Stadslab Rotterdam.

(3) Fablab

Fablab is een wereldwijde community van FabLabs. De naam is een samentrekking van Fabrication Laboratory. Een FabLab is een openbare digitale werkplaats waar mensen worden uitgenodigd om zelf dingen te maken door middel van verschillende technieken en waar het openlijk delen van ontwerpen en ideeën wordt aangemoedigd. Of anders gezegd: een FabLabs is een werkplaats die laagdrempelige toegang biedt tot een aantal computergestuurde prototyping machines, waarmee gebruikers hun ideeën kunnen omzetten naar tastbare producten.

Stadslab Rotterdam heeft in een aantal lasersnijders, meerdere en diverse 3D-printers, een foliesnijder, een naaimachine en een vacuümvormer. Een belangrijk kenmerk van fablabs is dat zij hun kennis delen met andere fablabs. Het zijn zijn vaak kweekvijvers voor innovaties.